Ogłoszenie wyników konkursu RNA Salon Poznan

By 15 grudnia 2021Wiadomości

On behalf of RNA Salon Poznan, we have a pleasure to inform that:

The RNA Salon Poznan awards a prize for the best Bachelor thesis to:
Maria Gwit (Institute of Bioorganic Chemistry PAS, Poznan)
for the thesis entitled: Analiza ekspresji oraz specyfiki komórkowej wybranych niekodujących RNA z ludzkich guzów mózgu
and
Vladyslav Hlushchenko, Kamil Luwański and Daniil Martsich (Poznan University of Technology)
for the thesis entitled: RNAspider – system do wykrywania splątań w strukturach RNA.

The RNA Salon Poznan awards a prize for the best Master thesis to:
Julian Zacharjasz (Institute of Bioorganic Chemistry PAS, Poznan)
for the thesis entitled: Badanie występowania modyfikacji typu cap na 5’ końcach wybranych niekodujących RNA (tRNA oraz tRF) w linii komórkowej A549
and
Robert Pasieka (Institute of Molecular Biology and Biotechnology, UAM Poznan)
for the thesis entitled: Poszukiwanie białek oddziałujących z wybranymi cząsteczkami lincRNA w komórkach ludzkich techniką chromatografii powinowactwa.

The RNA Salon Poznan awards a prize for the best student’s publication to:
Wojciech Łosiewski (Institute of Human Genetics PAS, Poznan)
for the paper:
“7-[[(4-methyl-2-pyridinyl)amino](2-pyridinyl)methyl]-8-quinolinol (compound 30666) inhibits enhancer activity and reduces B-cell lymphoma growth – A question of specificity”, published in European Journal of Pharmacology, 2021

The RNA Salon Poznan awards a prize for the best Ph.D. student’s pablication to:
Magdalena Derbis (Institute of Molecular Biology and Biotechnology, UAM Poznan)
for the paper:
Short antisense oligonucleotides alleviate the pleiotropic toxicity of RNA harboring expanded CGG repeats, published in Nature Communications, 2021
and
Angelika Andrzejewska (Institute of Bioorganic Chemistry PAS, Poznan)
for the paper:In vivo structure of the Ty1 retrotransposon RNA genome, published in Nucleic Acids Research, 2021.

Dorota Raczyńska and Zbigniew Warkocki