PROF. DR HAB. ARTUR JARMOŁOWSKI WYBRANY CZŁONKIEM PRESTIŻOWEJ ORGANIZACJI EUROPEJSKIEJ EMBO

By | Wiadomości | No Comments

EMBO

Prof. dr hab. Artur Jarmołowski z Instytutu Biologii Molekularnej i Biotechnologii Wydziału Biologii
UAM, jako jeden z dwóch polskich naukowców, został wybrany członkiem prestiżowej organizacji
europejskiej EMBO (Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej).
Jak powiedziała obecna Dyrektor EMBO Maria Leptin – „Członkowie EMBO są wybitnymi naukowcami
pracującymi w różnych dziedzinach zaliczanych do nauk o życiu. Ich zadaniem jest wzmacniać
społeczność naukową w Europie i poza nią poprzez swoje kontakty i współpracę międzynarodową”.
Członkowie aktywnie uczestniczą w realizowaniu inicjatyw podejmowanych przez Organizację
działając w Radzie EMBO, komitetach i redakcjach czasopism naukowych należących do EMBO, a
także poprzez ocenianie wniosków o fundusze EMBO i doradzanie młodym naukowcom dostarczając
im sugestii i informacji zwrotnej w odpowiedzi na ich aktywność naukową.
Prof. Jarmołowski zostanie oficjalnie powitany w rodzinie EMBO podczas specjalnego spotkania
członków w Heidelbergu w dniach 24-26 października 2018 roku.

KNOW RNA – wykłady: M. Gdula, K. Kamieniarz-Gdula

By | Wiadomości | No Comments

Serdecznie zapraszamy na wykłady, organizowane w ramach projektu KNOW – Poznańskie Konsorcjum RNA oraz RNA Society – RNA Salon Poznań, które wygłoszą:

– dr Michal Gdula  (Department of Biochemistry, University of Oxford, UK) pt.: Higher-order chromatin structure functions: the role of Smchd1 in chromosome X inactivation.

– dr Kinga Kamieniarz-Gdula (Sir William Dunn School of Pathology, University of Oxford, UK) pt.: Knowing when to stop: regulation of transcription termination by human PCF11.

Wykłady odbędą się w dniu 05.01.2018 o godzinie 9.15 w sali Mała Aula, Wydział Biologii UAM w Poznaniu, ul. Umultowska 89.