O nas

Nasze zainteresowania koncentrują się wokół kompleksowej analizy całych genomów przy pomocy technik bioinformatycznych. Informatyczne podejście do analizy danych biologicznych pozwala nam na prowadzenie analiz o charakterze porównawczym, funkcjonalnym i filogenetycznym na szeroką skalę.

Nasz zespół specjalizuje się również w projektowaniu i implementacji baz danych dla zastosowań biologicznych i biomedycznych.

Publikacje w PubMedzie Strona Zakładu Facebook Twitter

1
Profesorów
3
Adiunktów
7
Doktorantów
58
Publikacji (od 2010)