O nas

Tematyka naszego laboratorium koncentruje się głównie na badaniach nad metabolizmem RNA, zgłębiamy procesy takie jak: splicing i dojrzewanie końca 3′ pre-mRNA, biogenezę i rolę dojrzałych mikroRNA. Badania prowadzimy głównie na roślinach, zwłaszcza roślinie modelowej Arabidopsis thaliana oraz roślinach użytkowych – ziemniaku i jęczmieniu. W tych ostatnich intensywnie badamy molekularną odpowiedź roślin na warunki stresowe, głównie suszę i wysoką temperaturę. Prowadzimy także badania nad molekularnymi podstawami rozmnażania generatywnego w ewolucyjne najstarszych roślinach lądowych – wątrobowcach i mchach. Badania nad metabolizmem RNA prowadzimy również w komórkach ludzkich.

Publikacje w PubMedzie Facebook

2
Profesorów
9
Adiunktów
13
Doktorantów
31
Publikacji (od 2010)