RNA Salon Poznań jest inicjatywną poznańskich badaczy RNA z Wydziału Biologii UAM i Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN.

Celem Salonu jest organizacja wykładów i spotkań naukowych poświęconych badaniom nad RNA, dzięki którym organizatorzy chcą inspirować młodych naukowców i pokazać im szeroki zakres badań nad RNA. Celem spotkań jest również umożliwienie wymiany informacji i dyskusji naukowej pomiędzy badaczami z różnych ośrodków naukowych oraz ułatwienie nawiązywania współpracy naukowej.

RNA Salon Poznań jest wspierany przez RNA Society i firma Lexogen.

Jesteśmy otwarci na sugestie interesujących wykładów.
Propozycje wydarzeń RNA Salon Poznań odbywających się w UAM Poznań proszę kierować do dr. hab. Doroty Raczyńskiej, doracz@amu.edu.pl

Zobacz również IChB RNA Salon website

Seminaria

13 stycznia 2021 in Seminaria RNA Salon, Wiadomości

Seminarium – prof. Claudia Hobartner

Serdecznie zapraszamy na wykład, organizowany w ramach projektu KNOW – Poznańskie Konsorcjum RNA oraz RNA Society – RNA Salon Poznań, który wygłosi prof. Claudia Hobartner (Universität Würzburg, Institut für Organische…

Read More
7 stycznia 2021 in Seminaria RNA Salon, Wiadomości

Seminarium – prof. dr hab. B. Wróbel

Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy na wykład (szczegóły znajdują się w załączniku), organizowany w ramach projektu KNOW – Poznańskie Konsorcjum RNA oraz RNA Society – RNA Salon Poznań, który wygłosi prof….

Read More
9 grudnia 2020 in Seminaria RNA Salon, Wiadomości

Seminarium – dr A. Zieleziński

Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy na wykład, organizowany w ramach projektu KNOW – Poznańskie Konsorcjum RNA oraz RNA Society – RNA Salon Poznań, który wygłosi dr Andrzej Zieleziński (Department of Computational…

Read More