O nas

Zainteresowania laboratorium koncentrują się wokół znaczenia regulatorowych RNA dla mechanizmów obronnych oraz adaptacyjnych komórek bakteryjnych. Bakterie używają szerokiego spektrum małych niekodujących RNA w regulacji metabolizmu komórkowego, adaptacji do środowiska, wirulencji szczepów chorobotwórczych oraz obronie przeciwko bakteriofagom lub mobilnym elementom genetycznym.

Publikacje w Pubmedzie Strona Zakładu

2
Profesorów
3
Adiunktów
6
Doktorantów
18
Publikacji (od 2010)