Wojciech Dzięgielewski i Katarzyna Tutak wśród laureatów programu stypendialnego Fundacji UAM

By | Wiadomości | No Comments

Kapituła Konkursu pn. Stypendia Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu 10 listopada 2023 roku wyłoniła laureatów tegorocznej edycji programu stypendialnego dla doktorantów UAM. Wybrano 10 zwycięzców:

  1. Jakub Buda
  2. Karolina Dziadura
  3. Wojciech Dzięgielewski
  4. Gracjan Kurpik
  5. Dariusz Lewandowski
  6. Tomasz Marzec
  7. Daria Anna Nowicka (Brykczyńska)
  8. Krzysztof Sobucki
  9. Szymon Świątek
  10. Katarzyna Tutak

Kapituła wyłoniła Laureatów stypendium FUAM – Fundacja UAM / Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Konkurs RNA Salon Poznań

By | Wiadomości | No Comments

Drodzy uczestnicy RNA Salon Poznań,

W ramach RNA Salon Poznań ogłaszamy konkurs na:

1)   Najciekawszą pracę licencjacką z roku akademickiego 2022-2023, obronioną do 30 września 2022 lub 2023r.;
2)   Najciekawszą pracę magisterską z roku akademickiego 2021-2023, obronioną do 30 września 2022 lub 2023r.;
3)   Najlepszą publikację z lat 2022-2023, których student; jest pierwszym lub drugim współautorem (lub miał znaczący udział w jej powstaniu);
4)   Najlepszą publikację z lat 2022-2023, której doktorant jest pierwszym lub drugim współautorem (lub miał znaczący udział w jej powstaniu).

Kryteria przyznawania nagrody: tematyka związana z RNA, znaczący udział studenta w powstaniu publikacji, afiliacja studenta/doktoranta w poznańskiej uczelni lub instytucie naukowym (włączając instytucje z powiatu poznańskiego)

Każda nagroda to równowartość 100$.

Zgłoszenia proszę wysyłać na adres doracz@amu.edu.pl, z tematem „Konkurs RNA Salon Poznan”, do dnia 20 listopada 2023r. Do zgłoszenia proszę załączyć w formie pdf: 1) pracę/publikację; 2) krótki opis swojej pracy zawierający uzasadnienie znaczenia pracy w badaniach RNA; w przypadku publikacji również wskazanie swojego udziału w powstaniu publikacji (max 1 strona), 3) podpisany skan zgody „wyrażam zgodę na zamieszczenie mojego imienia i nazwiska oraz tytuły pracy/publikacji przy ogłaszaniu wyników konkursu na stronach internetowych UAM i ICHB PAN oraz w mediach społecznościowych organizatorów konkursu)”. Wyniki zostaną ogłoszone do 20 grudnia 2023. Laureaci zostaną uhonorowani podczas jednego z wydarzeń RNA Salon Poznan.

Plakat konkurs RNA Salon Poznan (PDF)