Wykład prof. D. Staiger

By | Wiadomości | No Comments

Serdecznie zapraszamy na wykład (szczegóły znajdują się w załączniku), organizowany w ramach projektu KNOW – Poznańskie Konsorcjum RNA oraz RNA Society – RNA Salon Poznań:

– pt.: „The RBPome of circadian clock-controlled RNA-binding proteins”, który wygłosi prof. Dorothee Staiger,

Wykład odbędzie się w dniu 28.04.2017 o godzinie 9.15 w sali L, Wydział Biologii UAM w Poznaniu, ul. Umultowska 89.

25 lecie IBMiB

By | Wiadomości | No Comments

IV Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Wydziału Biologii

Program

Day 1: 2017-04-06

08:00-09:00 Registration

Opening

09:00-09:30

The Rector, Andrzej Lesicki, The Dean, Przemysław Wojtaszek, Guests

Plenary session 1: Cutting edge research – Part I

09:30-11:50

Chairwomen: Beata Messyasz, Agnieszka Ludwików

09:30-10:05 Judit Padisák: Why the functional groups? New trends in ecological status assessment

10:05-10:40 Michael R. Blatt: Governing growth – A century-old problem

10:40-11:15 Axel Mithöfer: Herbivory- and wounding-induced calcium signaling in the activation of plant defense

11:15-11:50 Andrzej Chlebicki: Cassini oval in microbiology

11:50-12:15 Coffee break

Plenary session 1: Cutting edge research – Part II

12:15-14:30

Chairwomen: Agnieszka Ludwików, Beata Messyasz

12:15-12:50 José Luis Micol: Arabidopsis CUPULIFORMIS genes are new players on the epigenetics scene

12:50-13:25 Christian Fankhauser: Reaching out for the sun: molecular and physiological mechanisms enhancing light access in Arabidopsis

13:25-13:55 Martin Hromada: Real Prometheus – who guided humans to master the fire?

13:55-14:30 Frank Van Breusegem: Oxidative stress signaling in plants. Towards the proteome and beyond

14:30-15:30 Conference break

Plenary session 2: 25th Anniversary of the Institute of Molecular Biology and Biotechnology

15:30-18:10

Chairman: Artur Jarmołowski

15:30-16:15 Magdalena Konarska: Spliceosome function in the age of cryo-EM structures

16:15-17:00 Jan Hoeijmakers: The impact of DNA damage and nutrition on cancer, aging and neurodegeneration

17:00-17:15 Zofia Szweykowska-Kulińska: Institute of Molecular Biology and Biotechnology – looking towards future challenges

17:15-17:30 Johannes Bluijssen: Genome-wide analysis of JAK-STAT signaling in viral infection and vascular inflammation

17:30-17:45 Krzysztof Sobczak: Transcriptome changes caused by toxic RNA in myotonic dystrophy

17:45-18:00 Agnieszka Ludwików: Regulation and function of ABI1 protein phosphatase in ABA signaling

18:00-18:15 Piotr Ziółkowski: Histone variant H2A.Z – an extraordinary protein that regulates transcripton of stress-response genes

ZEISS presentation

18:15-18:45

18:15-18:45 Lars-Oliver Kautschor: Extending Synchrotron X-ray Microscopy to the Laboratory X-Ray Microscopy as a correlative imaging technique

Poster session – Part I

18:45-20:00

20:00-22:30 Conference dinner

Day 2: 2017-04-07

Planting of the tree dedicated to the memory of prof. Karol Latowski

08:30-09:00

Session 3: New Forms of Education, Achievements and Challenges of Teaching (Nowe formy kształcenia, osiągnięcia i wyzwania dydaktyczne) – Part I

09:00-11:00

Chairmen: Małgorzata Garnczarska, Marek Kasprowicz

09:00-09:40 Aneta Wojciechowska: Dostępność edukacji i szkolnictwa wyższego do potrzeb osób z zaburzeniami natury poznawczej i psychicznej

09:40-10:00 Anna Rutz, Szymon Hejmanowski: Doskonalenie form wspierania studentów z trudnościami natury poznawczej i psychicznej

10:00-10:10 Agnieszka Knopik-Skrocka: „Studencki staż zawodowy startem do kariery – wzrost konkurencyjności absolwenta Wydziału Biologii UAM na rynku pracy” POWR.03.01.00-00-S170/15 – podsumowanie realizacji I edycji projektu

10:10-10:20 Renata Dudziak: „Od teorii do praktyki z Wydziałem Biologii UAM: staże zawodowe dla specjalności nauczycielskiej w środowisku pozaszkolnym” – refleksje z realizacji projektu

10:20-11:00 Beata Karpińska-Musiał: Czy tutoring akademicki jako relacja „Uczeń-Mistrz” odpowiada na potrzeby uniwersytetu w okresie reform? Od idei innowacji po wdrożenia i prognozy systemowe na przykładzie Projektu IQ (Ideal Quality in Good Quantity) w Uniwersytecie Gdańskim

11:00-11:30 Coffee break

Session 3: New Forms of Education, Achievements and Challenges of Teaching (Nowe formy kształcenia, osiągnięcia i wyzwania dydaktyczne) – Part II

11:30-13:20

Chairmen: Małgorzata Garnczarska, Marek Kasprowicz

11:30-11:50 Maciej Błaszak: Mózg predyktywny w procesie konstruowania wiedzy

11:50-12:10 Anna Wach-Kąkolewicz: Modele prowadzenia zajęć przez nauczycieli akademickich

12:10-12:30 Joanna Mytnik: Gamifikacja w edukacji – wykorzystanie mechaniki gier do projektowania środowiska uczenia się. W stronę indywidualizacji nauczania

Panel dyskusyjny: Czy dydaktyka akademicka potrzebuje zmian?

12:30-13:20

Debata z udziałem ekspertów: Joanna Mytnik, Beata Karpińska-Musiał, Anna Wach-Kąkolewicz, Maciej Błaszak, Eliza Rybska, Agnieszka Cieszyńska – moderator,

13:20-14:10 Conference break

Session 4: Science Developments: From the Cell to an Organism’s Function in the Community and the Environment – Part I

14:10-16:25

Chairwomen: Lucyna Mrówczyńska, Anna Skoracka

14:10-14:45 Thomas Schmickl: Robots and honeybees: decoding smart swarms

14:45-15:10 Grzegorz Rosiński: Mysteries of the brain

15:10-15:30 Magdalena Arasimowicz-Jelonek: The role of nitric oxide in potato resistance to Phytophthora infestans

15:30-15:50 Karolina Górzyńska: Fungal hyperparasites: how they affect interaction between grasses, Epichloë endophytes and their ‘pollinating’ Botanophila flies?

15:50-16:10 Tomasz Hanć: Link between attention-deficit/hyperactivity disorder and obesity: the role of genes and neurocognitive phenotype

16:10-16:25 Marcin K. Dziuba: She is oversized and she is hot! Global warming shapes Daphnia

16:25-16:45 Coffee break

Session 4: Science Developments: From the Cell to an Organism’s Function in the Community and the Environment – Part II

16:45-19:15

Chairwomen: Anna Skoracka, Lucyna Mrówczyńska

16:45-17:10 Izabela Makałowska – Sense-antisense protein-coding gene pairs: Sense-antisense protein-coding gene pairs – transcription regulation or its byproduct?

17:10-17:35 Artur Jarmołowski: Salt Stress Reveals a New Role for ARGONAUTE1 in miRNA Biogenesis at the Transcriptional and Posttranscriptional Levels

17:35-17:55 Magdalena Herdegan-Radwan: How is variation in behavioural traits maintained?

17:55-18:15 Jagna Chmielowska-Bąk: Plants and heavy metals – a complicated relationship

18:15-18:35 Karl Phillips: Molecular insights into marine turtle ecology

18:35-18:55 Ryszard Koczura: What affect antimicrobial resistance in surface waters

18:55-19:15 Michał Budka: Functions of duets and chorus in Chubb’s cisticola

Poster session – Part II

19:15-20:15

Concert of students of the Academy of Music

20:20-21:00

Day 3: 2017-04-08

Session 5: Diverse Faces of Anthropology

09:00-11:45

Chairwoman: Izabela Makałowska

09:00-09:30 Joachim Cieślik, Katarzyna Kaszycka: In memoriam: Professor Jan Dominik Strzałko (31.01.1943–15.08.2016)

09:30-10:15 Małgorzata Arlet: Reproductive strategies and their health consequences in African arboreal primate

10:15-11:00 Alicja Krzyżaniak: Antropologia i pediatria –  wspólne drogi w ocenie stanu zdrowia dzieci i młodzieży

11:00-11:45 Hanna Kóčka-Krenz: Medieval cemeteries on the Cathedral Island of Poznań

Summary and closing of the conference

11:45-12:00

Planting of the tree dedicated to the memory of prof. Jan Strzałko

12:00-12:15

Listy gratulacyjne

KNOW Poznańskie Konsorcjum RNA – wykłady: dr D. Gagliardi, prof. A. Wachter, prof. J. Maszewski

By | Wiadomości | No Comments

Serdecznie zapraszamy na wykłady (szczegóły znajdują się w załączniku), organizowane w ramach projektu KNOW – Poznańskie Konsorcjum RNA:
w dniu 27.03.2017 godzina 12.00, sala Mała Aula
–  pt.: mRNA uridylation and decay, który wygłosi: dr Dominique Gagliardi,
w dniu 29.03.2017 godzina 10.00, sala L
–  pt.: Regulation and functions of mRNA processing in plant development and stress responses, który wygłosi prof. Andreas Wächter,
w dniu 31.03.2017 godzina 9.15, sala Rady Wydziału
– pt.: The identity crisis of palnt chromosomes under DNA replication stress, który wygłosi prof. Janusz Maszewski,

Wykłady odbędą się na Wydziale Biologii UAM w Poznaniu, ul. Umultowska 89.

Wykład M. Szeląg

By | Wiadomości | No Comments

Serdecznie zapraszamy na wykład (szczegóły znajdują się w załączniku), organizowany w ramach projektu KNOW – Poznańskie Konsorcjum RNA oraz RNA Society – RNA Salon Poznań:
– pt.: „In silico comparative structural and functional analysis of STAT and IRF proteins to identify specific inhibitory compounds”, który wygłosi dr Małgorzata Szeląg.

Wykład odbędzie się w dniu 03.03.2017 o godzinie 9.15 w sali Rady Wydziału, Wydział Biologii UAM w Poznaniu, ul. Umultowska 89.

Wykład prof. W. Jarmuszkiewicz

By | Wiadomości | No Comments

Serdecznie zapraszamy na wykład (szczegóły znajdują się w załączniku), organizowany w ramach projektu KNOW – Poznańskie Konsorcjum RNA oraz RNA Society – RNA Salon Poznań:
– pt.: „Impact of temperature and training on bioenergetics of rat skeletal muscle mitochondria”, który wygłosi prof. dr hab. Wiesława Jarmuszkiewicz,

Wykład odbędzie się w dniu 03.02.2017 o godzinie 9.15 w sali Rady Wydziału, Wydział Biologii UAM w Poznaniu, ul. Umultowska 89.

By | Wiadomości | No Comments

Szanowni Państwo

1.02 2017 na Wydziale Biologii UAM w Auli im.J.Paczoskiego odbędzie się jednodniowe spotkanie z dyrekcja Europejskiego Laboratorium Biologii Molekularnej z Heidelbergu (EMBL). Laboratoriów sieci EMBL w Europie jest kilka, miedzy innymi w Heidelbergu (Niemcy), we Francji, Włoszech i Anglii. Wizyta ta ma miejsce tuż przed zapadnięciem decyzji na szczeblu MNiSW dotyczącej przystąpienia Polski do sieci EMBL. Read More

Wykłady: prof. M. Olejniczak, D. Grobys

By | Wiadomości | No Comments

Serdecznie zapraszamy na wykłady, organizowane w ramach projektu KNOW – Poznańskie Konsorcjum RNA oraz RNA Society – RNA Salon Poznań:
– pt.: „The Specificity of RNA Recognition by Matchmaker Protein Hfq”, który wygłosi prof. Mikołaj Olejniczak
– pt.: „VDAC contribution to pathogenesis of Huntington disease revealed by studies of the disease cell models „, który wygłosi Daria Grobys.
Wykłady odbędą się w dniu 13.01.2017 o godzinie 9.15 w sali Rady Wydziału, Wydział Biologii UAM w Poznaniu, ul. Umultowska 89.

Prof. UAM dr hab. Małgorzata Borowiak – the laureate of prestigious Foundation for Polish Science TEAM Programme

By | Wiadomości | No Comments

Prof. UAM dr hab. Małgorzata Borowiak was awarded the prestigious Foundation for Polish Science TEAM Programme fellowship for establishing the TEAM research group. She was ranked first in the competition (http://www.fnp.org.pl/grantobiorcy-team-konkurs-22016/). Among tens of projects, Prof. Borowiak project received the most attention in a multi-stage evaluation. It is entitled:  „The use of the diversity of pancreatic progenitor cells to form human endocrine cells of the pancreas” and intended to obtain the insulin producing cells. Prof. UAM dr hab. Małgorzata Borowiak commenced her work in the Institute of Molecular Biology and Biotechnology, Faculty of Biology, at AMU in the expiring year and has already managed to get two grants: POLONEZ (NCN) and currently TEAM. Our new young researcher came back from USA after a long stay at Harvard University in Cambridge, and then heading her team in Baylor College of Medicine in Houston, Texas. Her interests include an extremely dynamically developing subject of cell biology – the stem cells – their formation and application capabilities. We cordially congratulate Prof. UAM dr hab. Małgorzata Borowiak and wish her every success in the scientific projects implementation.