Nasze laboratorium zajmuje się molekularnymi podstawami przekształcania energii. Interesują nas mitochondrialne systemy rozpraszające energię (białka rozprzęgające – UCPs, oksydazy alternatywne – AOXs, mitochondrialne kanały potasowe) i ich rola w funkcjonowaniu mitochondriów w warunkach fizjologicznych i patologicznych. Badamy aktywność UCPs i AOXs u różnych grup eukariontów (od jednokomórkowych mikroorganizmów do roślin i zwierząt), białka UCP w stanie zapalnym i chorobach krążenia, mitochondrialne kanały potasowe w cytoprotekcji oraz zmiany zachodzące w mitochondriach podczas wysiłku fizycznego.

Publikacje w PubMedzie