Czas wielkiej próby

By | Wiadomości | No Comments

Pracownicy, doktoranci i magistranci Instytutu Biologii Molekularnej i Biotechnologii (IBMiB) Wydziału Biologii UAM przyszli z pomocą w wykonywaniu testów na obecność SARS-Cov-2 w próbach pobranych od pacjentów  sprawdzanych pod kątem zakażenia tym wirusem. Pracownię analiz wirusologicznych zorganizował prof. dr hab. Krzysztof Książek – kierownik Uczelnianego Centrum Aparaturowego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Istniała pilna potrzeba zwiększenia przepustowości prac, a brakowało osób rozumiejących zasady i umiejących przeprowadzać testy. Wymaga to znajomości technik biologii molekularnej.

Na apel organizatorów proszących o pomoc i ręce do pracy przy wykonywaniu dużej liczby testów odpowiedziała grupa dziesięciorga odważnych entuzjastów z IBMiB, gotowych poświęcić swój czas. Pracownicy i studenci pracują w systemie trzyzmianowym, izolują całkowity RNA z materiału pobranego od pacjentów, a potem wykonują test na obecność materiału genetycznego (RNA) wirusa. Są to techniki, którymi posługują się na co dzień w laboratoriach biologii molekularnej. Na każdej zmianie obecny jest wykwalifikowany diagnosta.

Na apel UMP odpowiedzieli: dr Dawid Bielewicz, mgr Marlena Cichocka, mgr Ankur Gadgil, mgr Kishor Gawade, Robert Pasieka, dr Halina Pietrykowska, dr Patrycja Plewka, dr hab. Dorota Raczyńska, mgr Paweł Sega, Gilbert Zasoński.

To kolejny dowód solidarności społecznej i gotowości pracowników UAM do podjęcia wspólnej walki z pandemią tam, gdzie mogą być przydatni. Za to należą im słowa uznania.