O nas

Nasz zespół badawczy zajmuje się rolą i mechanizmami regulacji epigentycznej w rozwoju, kancerogenezie oraz replikacji DNA. Jesteśmy szczególnie zainteresowani jak trójwymiarowa organizacja genomu w jądrze wpływa na komórkowo-specyficzną aktywność genów oraz replikację genomu. Typowy genom ssaczy składa się z ~2-meterowego DNA, które jest zawarte w jądrze komórkowym o średnicy około 200 tys. razy mniejszej. Z tego powodu odpowiednie upakowanie genomu ma podstawowe znaczenie dla funkcjonowania komórki. Badamy jak różne konfiguracje trójwymiarowej architektury jądra oraz konformacji chromatyny regulują ekspresję poszczególnych genów. Interesuje nas również jak re-organizacja sieci interakcji enhancer-promotor wdraża programy różnicowania komórek i rozwoju.

Zespół Badawczy Regulacji Epigenetycznej prowadzi interdysyplinarne badania, używając szerokiego zakresu metod: klasycznej biologii molekularnej, inżynierii komórkowej z użyciem CRISPR/Cas9 oraz modelów zwierzęcych; połączonych z bioinformatyką oraz zaawansowaną mikroskopią. Nasze badania są hojnie wsparte przez granty NAWA oraz NCN.

ZATRUDNIAMY: dostępne są pozycje postdoc oraz lab manager. Zainteresowane osoby zachęcamy do nieformalnego kontaktu!

Publikacje w PubMedzie LINKED IN TWITTER