O nas

Nasze laboratorium wyjaśnia mechanizmamy odpowiedzialne za regulację ekspresji genów na poziomie remodelowania i modyfikacji chromatyny. W szczególności interesuje nas udział wariantu histonowego H2A.Z w modulowaniu zmian transkrypcyjnych genów w odpowiedzi na stresy środowiskowe. Z drugiej strony badamy mechanizmy odpowiedzialne za acetylację histonów i ich rolę w rozwoju roślin.

Nowym zagadnieniem, które podejmujemy w zespole jest poznawanie mechanizmów genetycznych kontrolujących rekombinację mejotyczną u roślin. Badania te, poza aspektem poznawczym, mają istotne znaczenie aplikacyjne dla hodowli roślin i biotechnologii.

Publikacje w PubMedzie Strona Zakładu Researchgate Twitter Oferta pracy Postdoc Oferta pracy Doktorant