Nasze laboratorium zajmuje się molekularnymi podstawami przekształcania energii. Interesują nas mitochondrialne systemy rozpraszające energię (białka rozprzęgające – UCPs, oksydazy alternatywne – AOXs, mitochondrialne kanały potasowe) i ich rola w funkcjonowaniu mitochondriów w warunkach fizjologicznych i patologicznych. Badamy aktywność UCPs i AOXs u różnych grup eukariontów (od jednokomórkowych mikroorganizmów do roślin i zwierząt), białka UCP w stanie zapalnym i chorobach krążenia, mitochondrialne kanały potasowe w cytoprotekcji oraz zmiany zachodzące w mitochondriach podczas wysiłku fizycznego. Z drugiej strony skupiamy się na badaniach anhydrobiozy jako strategii cytoprotekcyjnej i przeciwstarzeniowej. W szczególności interesuje nas rola mitochondriów w procesie anhydrobiozy niesporczaków. Interesuje nas także kanał VDAC jako element adaptacji do warunków środowiska. Poza tym prowadzimy badania dotyczące mitochondrialnych markerów w progresji chorób neurodegeneracyjnych, jak również mitochondrialnych przyczyn niepłodności u mężczyzn.

Publikacje w PubMedzie
4
Profesorów
3
Adiunktów
8
Doktorantów
122
Publikacji (od 2010)