Tematyka badawcza Zakładu Bioenergetyki

  • Molekularne podstawy przekształcania energii.
  • Systemy rozpraszające energię (białka rozprzęgające – UCPs, oksydaza alternatywna – AOX, mitochondrialne kanały potasowe) w warunkach fizjologicznych i patologicznych: aktywność UCPs i AOXs u różnych grup eukariontów, białka UCP w stanie zapalnym i chorobach krążenia, mitochondrialne kanały potasowe w cytoprotekcji
  • mitochondria a wysiłek fizyczny
  • Aspekty ewolucyjne i funkcjonalne aparatu importu białka do mitochondriów
  • Rola mitochondriów i kanałów błony zewnętrznej w cytoprotekcji i cytotoksyczności: choroby neurodegeneracyjne, czynniki cytoprotekcyjne i cytotoksyczne, anabioza jako strategia cytoprotekcyjna
Publikacje w PubMedzie
2
Profesorów
4
Adiunktów
5
Doktorantów
52
Publikacji (od 2010)