PROF. DR HAB. ARTUR JARMOŁOWSKI WYBRANY CZŁONKIEM PRESTIŻOWEJ ORGANIZACJI EUROPEJSKIEJ EMBO

By | Wiadomości | No Comments

EMBO

Prof. dr hab. Artur Jarmołowski z Instytutu Biologii Molekularnej i Biotechnologii Wydziału Biologii
UAM, jako jeden z dwóch polskich naukowców, został wybrany członkiem prestiżowej organizacji
europejskiej EMBO (Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej).
Jak powiedziała obecna Dyrektor EMBO Maria Leptin – „Członkowie EMBO są wybitnymi naukowcami
pracującymi w różnych dziedzinach zaliczanych do nauk o życiu. Ich zadaniem jest wzmacniać
społeczność naukową w Europie i poza nią poprzez swoje kontakty i współpracę międzynarodową”.
Członkowie aktywnie uczestniczą w realizowaniu inicjatyw podejmowanych przez Organizację
działając w Radzie EMBO, komitetach i redakcjach czasopism naukowych należących do EMBO, a
także poprzez ocenianie wniosków o fundusze EMBO i doradzanie młodym naukowcom dostarczając
im sugestii i informacji zwrotnej w odpowiedzi na ich aktywność naukową.
Prof. Jarmołowski zostanie oficjalnie powitany w rodzinie EMBO podczas specjalnego spotkania
członków w Heidelbergu w dniach 24-26 października 2018 roku.