W skład Zakładu Biotechnologii wchodzą dwa laboratoria:

Laboratorium Inżynierii Białek i Biotechnologii

dr hab. Agnieszka Ludwików

Laboratorium Biologii Genomu

dr hab. Piotr Ziółkowski