O nas

Tematyka badawcza Zakładu skupia się wokół zastosowania wiedzy z pogranicza genetyki i biologii molekularnej w profilaktyce, diagnozie i terapii raka jasnokomórkowego nerki i arteriosklerozy. Badania prowadzone w Zakładzie bazują na doświadczeniu i wiedzy wprowadzonej do Instytutu w wyniku realizacji grantu „Wprowadzenie nowoczesnych metod genomiki funkcjonalnej” (2006-2007) przez prof. Hansa Bluijssena i prof. Joannę Wesoły.

Zakład i Laboratorium ściśle współpracują z lekarzami i szpitalami, a wyniki badań mają bezpośrednie przełożenie na opiekę zdrowotną.

Publikacje w PubMedzie Strona Zakładu

1
Profesorów
2
Adiunktów
5
Doktorantów
18
Publikacji (od 2010)