Komunikat Rektora

By | Wiadomości | No Comments

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością zawiadamiam, że 15 września otwarto nowe, wysokobudżetowe konkursy ID-UB obejmujące trzy działania (zadania) projektu:

  • Konkurs nr 7, którego celem jest wsparcie najbardziej produktywnej naukowo doświadczonej oraz młodej kadry badawczej (premie okresowe; Zadania/Działania 5. oraz 9. ID-UB).
  • Konkurs nr 8, adresowany do pracowników i doktorantów UAM, wspierający publikowanie w prestiżowych czasopismach naukowych (premie za publikacje w prestiżowych czasopismach naukowych; Zadanie 8. ID-UB).

Budżet obu konkursów to łącznie 36 mln złotych.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków konkursów oraz terminów składania wniosków  można odnaleźć na stronie ID-UB w Intranecie: https://uam.sharepoint.com/sites/7114030000/ (w zakładkach „Aktualne konkursy” oraz „Dokumenty udostępnione”).

Zapraszam do korzystania z możliwości finansowania wniosków konkursowych oferowanych w ramach projektu ID-UB.

 

Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska

Rektor

 

Dear Members of the AMU academic community,

I am pleased to inform that new high-budget calls opened on September 15th within the „Initiative of Excellence – Research University” (ID-UB) project. They include three project actions:

  • Call No. 7 aims at supporting the most scientifically productive experienced and young members of AMU academic community (24-month bonuses; within ID-UB Actions 5 and 9).
  • Call No. 8 aims at supporting AMU staff and PhD students publishing in prestigious scientific journals (bonuses for publications; within ID-UB Action 8).

The overall budget of the calls amounts to PLN 36 mln.

For detailed information about call requirements and proposal submission deadlines see the ID-UB Intranet website: https://uam.sharepoint.com/sites/7114030000/ (the Aktualne konkursy – Open calls and Dokumenty udostępnione – Available documents sections).

I encourage you to explore these new funding options.

 

Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska

Rector

Oferta pracy – Lab manager/research assisstant w grupie badawczej Michała Gduli.

By | Wiadomości | No Comments

Entuzjastyczna/y biolog molekularny poszukiwana/y do wsparcia zarządznia laboratorium oraz udziału w badaniach nad epigenetyczną regulacją ekspresji genów.

Instrukcje jak aplikować oraz więcej szczegółów na stronie: https://jobrxiv.org/job/institute-of-molecular-biology-and-biotechnology-adam-mickiewicz-university-in-poznan-poland-27778-lab-manager-research-assistant-in-molecular-biology-lab/
Wersja w pdf: https://uam-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/micgdu_o365_amu_edu_pl/EfirW1zzn41FkEQfW4W4nDgBVzPl43Vp80yZxwBmCd6gzQ?e=uCWkrq

Proszę o umieszczeniu w aplikacji klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych:

„Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych innych niż wskazane w art. 221 Kodeksu Pracy (imię, imiona i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; adres do korespondencji; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia), zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji”.