O nas

Zajmujemy się budowaniem inspirowanych biologicznie systemów (‚umysłów’, ‚ciał’), łącząc różne skale czasowe: zachowanie się, rozwój i ewolucję. Nasza dziedzina badań leży na pograniczu sztucznego życia (włączając w to sztuczną embriologię), biologii ewolucyjnej i neurobiologii obliczeniowej.  Tworzymy platformy oprogramowania sztucznego życia oraz narzędzia informatyczne służące analizie ewolucji genomów, ewolucji i złożoności sieci regulacji genowych oraz analizie bioróżnorodności.

Publikacje w PubMedzie Strona Zakładu

1
Profesorów
0
Adiunktów
2
Doktorantów
2
Publikacji (od 2010)