O nas

Nasze badania koncentrują się głównie na biologii i patologii rozmaitych cząsteczek RNA. Poznajemy molekularny patomechanizm chorób genetycznych człowieka spowodowanych ekspansją powtórzeń trójnukleotydowych, w których dochodzi do patogennego oddziaływania zmutowanych RNA z białkami. Są nimi dystrofia miotoniczna (DM) oraz zespół drżenia i ataksji związany z łamliwym chromosomem X (FXTAS).  Głównymi celami naszych badań są charakterystyka białek oddziałujących z toksycznymi cząsteczkami RNA w DM i FXTAS oraz opracowanie efektywnych strategii terapeutycznych nacelowanych na RNA zawierający ekspansję powtórzeń trójnukleotydowych z zastosowaniem narzędzi interferencji RNA, oligonukleotydów anstysensowych oraz związków niskocząsteczkowych.

Publikacje w PubMedzie
1
Profesorów
3
Adiunktów
4
Doktorantów
18
Publikacji (od 2010)