O nas

Nasze badania koncentrują się głównie na biologii i patologii rozmaitych cząsteczek RNA. Poznajemy molekularny patomechanizm chorób genetycznych człowieka spowodowanych ekspansją powtórzeń trójnukleotydowych, w których dochodzi do patogennego oddziaływania zmutowanych RNA z białkami. Są nimi dystrofia miotoniczna (DM) oraz zespół drżenia i ataksji związany z łamliwym chromosomem X (FXTAS).  Głównymi celami naszych badań są charakterystyka białek oddziałujących z toksycznymi cząsteczkami RNA w DM i FXTAS oraz opracowanie efektywnych strategii terapeutycznych nacelowanych na RNA zawierający ekspansję powtórzeń trójnukleotydowych z zastosowaniem narzędzi interferencji RNA, oligonukleotydów anstysensowych oraz związków niskocząsteczkowych.

Publikacje w PubMedzie

Projekty od 2016 roku

Anna Honorata Baud – Prot-RAN: Jakie czynniki regulują RAN translację? – 2019/35/D/NZ2/02158
Ewa Agnieszka Stępniak-Konieczna – Terapeutyczna aktywacja oraz determinanty sygnalizacyjne autoregulacyjnej ekspresji MBNL1 w dystrofii miotonicznej. – 2020/37/B/NZ5/01263
Krzysztof Sobczak – Toksyczny RNA z ekspansją powtórzeń trojnukleotydowych – patomechanizm i cele terapeutyczne chorób neurologicznych – 2020/38/A/NZ3/00498
Agnieszka Piasecka – Wpływ białek MBNL na modyfikacje końców miRNA MINIATURA 3 – 2019/03/X/NZ1/01164
Krzysztof Sobczak – Jakie czynniki regulują RAN translację – 485248/PNH 2/2020
Krzysztof Sobczak – What drives the RAN translation and why do we get neurodegenerative disease when it goes wrong? – Prot-RAN – H2020 101003385
Katarzyna Taylor – Mechanizm regulacji alternatywnego splicingu przez białka MBNL – 2017/24/C/NZ1/00112
Katarzyna Taylor – Mechanizm splicingu transkryptu MBNL1 oraz jego zastosowanie w potencjalnych strategiach terapeutycznych w dystrofii miotnicznej. – UMO-2020/39/D/NZ3/01658
Krzysztof Sobczak – TEAM – pathogenesis driven by RNAs with expansion of trinucleotide repeats: mechanisms and therapeutic strategies – poir.04.04.00-00-5C0C/17-00

1
Profesorów
3
Adiunktów
4
Doktorantów
18
Publikacji (od 2010)