Konkurs RNA Salon Poznań

By 12 października 2023Wiadomości

Drodzy uczestnicy RNA Salon Poznań,

W ramach RNA Salon Poznań ogłaszamy konkurs na:

1)   Najciekawszą pracę licencjacką z roku akademickiego 2022-2023, obronioną do 30 września 2022 lub 2023r.;
2)   Najciekawszą pracę magisterską z roku akademickiego 2021-2023, obronioną do 30 września 2022 lub 2023r.;
3)   Najlepszą publikację z lat 2022-2023, których student; jest pierwszym lub drugim współautorem (lub miał znaczący udział w jej powstaniu);
4)   Najlepszą publikację z lat 2022-2023, której doktorant jest pierwszym lub drugim współautorem (lub miał znaczący udział w jej powstaniu).

Kryteria przyznawania nagrody: tematyka związana z RNA, znaczący udział studenta w powstaniu publikacji, afiliacja studenta/doktoranta w poznańskiej uczelni lub instytucie naukowym (włączając instytucje z powiatu poznańskiego)

Każda nagroda to równowartość 100$.

Zgłoszenia proszę wysyłać na adres doracz@amu.edu.pl, z tematem „Konkurs RNA Salon Poznan”, do dnia 20 listopada 2023r. Do zgłoszenia proszę załączyć w formie pdf: 1) pracę/publikację; 2) krótki opis swojej pracy zawierający uzasadnienie znaczenia pracy w badaniach RNA; w przypadku publikacji również wskazanie swojego udziału w powstaniu publikacji (max 1 strona), 3) podpisany skan zgody „wyrażam zgodę na zamieszczenie mojego imienia i nazwiska oraz tytuły pracy/publikacji przy ogłaszaniu wyników konkursu na stronach internetowych UAM i ICHB PAN oraz w mediach społecznościowych organizatorów konkursu)”. Wyniki zostaną ogłoszone do 20 grudnia 2023. Laureaci zostaną uhonorowani podczas jednego z wydarzeń RNA Salon Poznan.

Plakat konkurs RNA Salon Poznan (PDF)