Ogólny profil badawczy

  1. Analiza roślinnych kompleksów białkowych w wewnątrzkomórkowym systemie błon;
  2. Charakterystyka roślinnych nukleaz uczestniczących w programowanej śmierci komórki;
  3. Komunikacja międzykomórkowa w roślinach (Flora Robotica);
  4. Charakterystyka biogenezy mitochondriów roślinnych w warunkach stresowych
Publikacje w PubMedzie
1
Profesorów
3
Adiunktów
3
Doktorantów
18
Publikacji (od 2010)