Seminarium J. Brezovsky

By 12 listopada 2020Seminaria RNA Salon, Wiadomości

Serdecznie zapraszamy na wykład, organizowany w ramach projektu KNOW – Poznańskie Konsorcjum RNA oraz RNA Society – RNA Salon Poznań, który wygłosi dr Jan Brezovsky (Department of Gene Expression Adam Mickiewicz University, Poznań)  pt.:  „It works but how to get there: uncovering ligand-transport pathways in proteins”.

Wykład odbędzie się w dniu 13.11.2020 o godzinie 9.15, online za pośrednictwem Microsoft Teams.

Poniżej link do seminarium.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad00bfa503f0b4914801586b0a40f4bbc%40thread.tacv2/1605177235211?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%221ebd8c82-1807-4b31-9e75-d31f650a0187%22%7d