Wykład – L. Schermelleh

Serdecznie zapraszamy na wykład, organizowany w ramach projektu KNOW – Poznańskie Konsorcjum RNA oraz RNA Society – RNA Salon Poznań, który wygłosi prof. Lothar Schermelleh (Academic Director of Micron Imaging Facility, Department of Biochemistry, University of Oxford, Great Britain), pt.: „Advanced 3D super-resolution imaging of functional nuclear organization”.

Wykład odbędzie się w dniu 26.03.2021 o godzinie 12.15, online, za pośrednictwem Microsoft Teams.

Poniżej link do seminarium:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad00bfa503f0b4914801586b0a40f4bbc%40thread.tacv2/1616394753818?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%221ebd8c82-1807-4b31-9e75-d31f650a0187%22%7d