Seminarium – prof. P. Bluyssen – Airborne transmission of SARS-CoV-2, distancing, masks and ventilation measures

Serdecznie zapraszamy na wykład, organizowany w ramach projektu KNOW – Poznańskie Konsorcjum RNA oraz RNA Society – RNA Salon Poznań, który wygłosi prof. Philomena Bluysseni (Faculty of Architecture and Built Environment, Delft University of Technology, Delft, The Netherlands), pt.: „Airborne transmission of SARS-CoV-2, distancing, masks and ventilation measures”.

Wykład odbędzie się w dniu 12.02.2021 o godzinie 9.15, online, za pośrednictwem Microsoft Teams.

Poniżej link do seminarium:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad00bfa503f0b4914801586b0a40f4bbc%40thread.tacv2/1612943033427?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%221ebd8c82-1807-4b31-9e75-d31f650a0187%22%7d