Seminarium – dr Milind M. Vaidya

Serdecznie zapraszamy na wykład, organizowany w ramach projektu KNOW – Poznańskie Konsorcjum RNA oraz RNA Society – RNA Salon Poznań, który wygłosi dr Milind M. Vaidya (Advanced Centre for Treatment Research and Education in Cancer, Khanolkar Shodhika, Tata Memorial Centre, Kharghar), pt.: „Understanding the keratins function in differentiation/transformation of stratified epithelial cells”.

Wykład odbędzie się w dniu 5.03.2021 o godzinie 9.15, online, za pośrednictwem Microsoft Teams.

Poniżej link do seminarium:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad00bfa503f0b4914801586b0a40f4bbc%40thread.tacv2/1614841261494?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%221ebd8c82-1807-4b31-9e75-d31f650a0187%22%7d