About us

Tematyka badawcza Zakładu skupia się wokół zastosowania wiedzy z pogranicza genetyki i biologii molekularnej w profilaktyce, diagnozie i terapii raka jasnokomórkowego nerki i arteriosklerozy. Badania prowadzone w Zakładzie bazują na doświadczeniu i wiedzy wprowadzonej do Instytutu w wyniku realizacji grantu “Wprowadzenie nowoczesnych metod genomiki funkcjonalnej” (2006-2007) przez prof. Hansa Bluijssena i prof. Joannę Wesoły.

Zakład i Laboratorium ściśle współpracują z lekarzami i szpitalami, a wyniki badań mają bezpośrednie przełożenie na opiekę zdrowotną.

Publications in PubMed Home Page

1
Professors
2
Assistant Professors
5
PhD Students
18
Articles (since 2010)