About us

Zajmujemy się budowaniem inspirowanych biologicznie systemów (‘umysłów’, ‘ciał’), łącząc różne skale czasowe: zachowanie się, rozwój i ewolucję. Nasza dziedzina badań leży na pograniczu sztucznego życia (włączając w to sztuczną embriologię), biologii ewolucyjnej i neurobiologii obliczeniowej. Tworzymy platformy oprogramowania sztucznego życia oraz narzędzia informatyczne służące analizie ewolucji genomów, ewolucji i złożoności sieci regulacji genowych oraz analizie bioróżnorodności.

Publications in PubMed Home Page

1
Professors
0
Assistant Professors
2
PhD Students
2
Articles (since 2010)