Ogólny profil badawczy

Analiza roślinnych kompleksów białkowych w wewnątrzkomórkowym systemie błon;
Charakterystyka roślinnych nukleaz uczestniczących w programowanej śmierci komórki;
Komunikacja międzykomórkowa w roślinach (Flora Robotica);
Charakterystyka biogenezy mitochondriów roślinnych w warunkach stresowych
Publications in PubMed Home Page

1
Professors
4
Assistant Professors
4
PhD Students
18
Articles (since 2010)