IBMiB

Witamy na stronie Instytutu Biologii Molekularnej i Biotechnologii

 

RNA World

Zajmujemy się identyfikacją i analizą ekspresji niekodujących RNA.

Bioinformatyka

W skład Instytutu wchodzą 3 zakłady bioinformatyczne.

1
1

Metabolizm RNA

Badania nad metabolizmem RNA obejmują prace nad dojrzewaniem mRNA i mikroRNA i udziałem różnych białek w tych procesach.

Molekularne przekształcenia energii

Prowadzimy badania nad mitochondrialnymi systemami transportującymi i przekształcającymi energię w kontekście ich regulacji, współdziałania, roli fizjologicznej i ewolucji.

Genetyka molekularna człowieka

Wykorzystujemy wiedzę z zakresu biologii molekularnej w profilaktyce, diagnozie i terapii raka jasnokomórkowego nerki i arteriosklerozy.

Genomika funkcjonalna

Badamy zagadnieniami z dziedziny genomiki funkcjonalnej takie jak: ekspresja genomu i wybranych elementów sieci białkowych uczestniczącymi w sygnalizacji stresowej.

Biotechnologia

Badamy wpływ regulatorowych RNA na mechanizmy obronne komórek bakteryjnych oraz komórkowe mechanizmy związane z odpowiedzią i adaptacją organizmów do warunków stresowych.

Bioinformatyka

Nasze zainteresowania koncentrują się wokół bioinformatycznych analizy całych genomów, wyznaczania struktur przestrzennych RNA i białkowych.

6 grudnia 2016 in Wiadomości

Konferencja RNA RUSH

Program konferencji

Read More
30 listopada 2016 in Wiadomości

Wykłady – prof. A. Wierzbicki, dr hab. E. Kierzek, dr B. Jurczyk

Serdecznie zapraszamy na wykłady, organizowane w ramach projektu KNOW – Poznańskie Konsorcjum RNA oraz RNA Society – RNA Salon Poznań: pt.: „Mechanisms of RNA-directed DNA methylation”, który wygłosi prof. Andrzej…

Read More
16 listopada 2016 in Wiadomości

Wykład – dr K. Bąkowska-Żywicka

„Identification of novel class of regulatory noncoding RNAs interactig with ribosomes, processed from functional RNAs (mRNA, tRNA, snoRNA)” 18.11.2016 o godzinie 9.15 w sali Rady Wydziału, Wydział Biologii UAM w…

Read More
8
Zakładów
74
Pracowników
64
Doktorantów
332
Publikacji (od 2010)
117
Projektów (od 2010)
220
Prac dyplomowych (od 2014 roku)

Zapraszamy zdolnych studenów

Jeżeli interesujesz się biologią molekularną i chcesz poszerzyć swoją wiedzę, zapraszamy do realizowania praktyk i pracy dyplomowych w naszym instytucie.

Dla studentów

Chesz zobaczyć więcej zdjęć związanych z naszym instytutem? Galeria