W skład Zakładu Ekspresji Genów wchodzą cztery laboratoria:

Laboratorium Ekspresji Genów

prof. Zofia Szweykowska-Kulińska

Laboratorium Biomolekularnych Interakcji i Transportu

prof. Jan Brezovsky

Laboratorium Systemów Ewolucyjnych

prof. Borys Wróbel

Laboratorium Terapii Genowej

prof. Krzysztof Sobczak

Laboratorium Bioinformatyki Strukturalnej

prof. Janusz Bujnicki

Laboratorium Komórek Macierzystych

prof. Małgorzata Borowiak