W skład Zakładu Ekspresji Genów wchodzi sześć laboratoriów:

Laboratorium Ekspresji Genów

prof. Zofia Szweykowska-Kulińska

Laboratorium Biomolekularnych Interakcji i Transportu

prof. Jan Brezovsky

Laboratorium Bioinżynierii

prof. Borys Wróbel

Laboratorium Terapii Genowej

prof. Krzysztof Sobczak

Laboratorium Bioinformatyki Strukturalnej

prof. Janusz Bujnicki

Laboratorium Komórek Macierzystych

prof. Małgorzata Borowiak