Spis osobowy

Pracownicy samodzielni

 • prof. dr hab. Johannes Bluyssen
 • prof. UAM dr hab. Małgorzata Borowiak
 • prof. dr hab. Janusz Bujnicki
 • prof. dr hab. Wiesława Jarmuszkiewicz
 • prof. dr hab. Wojciech Karłowski
 • prof. dr hab. Hanna Kmita
 • prof. dr hab. Izabela Makałowska
 • prof. UAM dr hab. Mikolaj Olejniczak
 • prof. dr hab. Jan Sadowski
 • prof. UAM dr hab. Krzysztof Sobczak
 • prof. dr hab. Barbara Tomaszewska
 • prof. UAM dr hab. Joanna Wesoły
 • prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek
 • prof. dr hab. Borys Wróbel
 • dr hab. Krzysztof Leśniewicz
 • dr hab. Agnieszka Ludwików
 • dr hab. Michał Rurek
 • dr hab. Piotr Ziółkowski

Przedstawiciele nauczycieli akademickich

 • dr Joanna Ciomborowska
 • dr Marcin Pieczyński
 • dr Tomasz Skrzypczak
 • dr Aleksandra Świda-Barteczka
 • dr Małgorzata Wojtkowska

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi

 • mgr Halina Pietrykowska