1
Profesorów
0
Adiunktów
2
Doktorantów
28
Publikacji (od 2010)