Dr hab. Kinga Kamieniarz-Gdula uzyskała ERC Starting Grant

By 10 stycznia 2022Wiadomości

ERC KingaDr hab. Kinga Kamieniarz-Gdula kierownik zespołu badawczego z naszego Instytutu Biologii Molekularnej i Biotechnologii UAM uzyskała prestiżowy grant European Research Council (ERC) – Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych. Jest to pierwszy grant ERC przyznany naukowcowi reprezentującemu UAM. Dr hab. Kamieniarz-Gdula otrzymała 1.5 miliona euro na realizację projektu „Alternatywne końce genów: wzajemne oddziaływanie cięcia RNA oraz terminacji transkrypcji”.

Większość ludzkich genów ma kilka alternatywnych końców. Zazwyczaj alternatywny koniec moduluje funkcję genu, ale w niektórych wypadkach może skrajnie ją zmienić. Na przykład gen zapobiegający powstawaniu raka przy wykorzystaniu niewłaściwego końca może zacząć stymulować wzrost nowotworu. Projekt ma na celu poznanie co determinuje, który koniec genu jest wykorzystywany w danych warunkach. W dalszej perspektywie, zrozumienie oddziaływania pomiędzy cięciem RNA a terminacją transkrypcji w wyborze alternatywnych końców genów może pozwolić na kontrolę tego procesu np. w chorobach nowotworowych.

Dr hab. Kamieniarz-Gdula wraz z 7 innymi naukowcami z Polski znalazła się w elitarnym gronie badaczy reprezentujących różne dziedziny nauki z całej Europy, którzy zdobyli granty ERC dla kierowników grup badawczych na wczesnym etapie kariery – Starting Grants.